Ženklai, draudžiantys stovėti arba sustoti

Ženklai, draudžiantys stovėti arba sustoti, negalioja visuomeninio transporto priemonėms arba autobusams, sustojantiems tam tikrose vietose.

Nurodyti ženklai kitaip galioja kelyje su vienos krypties eismu. Čia ženklas galioj a tik toje kelio pusėje, kurioje jis stovi. Jeigu kitoje pusėje tokio ženklo nėra, vairuotojas gali ten pastatyti savo automobilį.

Nėra prasmės nagrinėti visų draudžiančiųjų ženklų, nes jų reikšmė suprantama iš simbolių. Tik įsidėmėtina, kad ženklas su lengvojo automobilio vaizdu galioja visiems automobiliams, taigi ir sunkvežimiams, autobusams, vilkikams, motociklams su priekaba (išskyrus dviračius ir kitus motociklus). Ženklas su motociklo atvaizdu galioja tik motociklams be priekabos.

Kai kurie nukreipiantieji ženklai galioja ilgame kelio ruože arba tam tikroje teritorijoje. Pavyzdžiui, greičio ribojimo ženklas, stovintis po ženklu „pagrindinis kelias, einantis šios šalies teritorija”, arba tarptautinis kelias (raudona arba žalia lentelė su dviženkliu to kelio numeriu), galioja visame ruože arba tuo numeriu pažymėtame kelyje iki ribojimą panaikinančio arba leidžiančio kitokį greitį ženklo.

Draudžiantysis ženklas, stovintis po pavadinimų rodykle (prie įvažiavimo į miestą arba gyvenvietę) galioja, jo nepakartojant, visoje to miesto arba gyvenvietės administracinėje teritorijoje. Dažniausiai tokiu būdu pranešami draudimai, liečiantys greičio viršijimą arba garsinius signalus.

Yra draudžiantysis ženklas, kurio forma baltos spalvos skritulys su raudonu apvadu. Jis reiškia, kad įvažiuoti draudžiama visų rūšių transporto priemonėms. Vairuotojas negali važiuoti toliau, negu tas ženklas, netgi ketindamas už jo sustoti arba pasukti. Jeigu įvažiuoti į eismui uždraustą gatvę būtų leidžiama, stovėtų ne draudžiantysis ženklas, o nurodantysis, kuris informuotu, kad įvažiuojama į gatvę, toliau neturinčią išvažiavimo (aklavietė).

Yra ir kitas ženklas, draudžiantis įvažiuoti į kelią su vienos krypties eismu. Tai raudonos spalvos skritulys su balta horizontalia juosta. Koks gi skirtumas tarp šių abiejų ženklų, draudžiančių įvažiuoti? Iš už ženklo, kuriuo eismas draudžiamas (baltas su raudonu apvadu), jokia transporto priemonė negali išlįsti ir vairuotojas gali drąsiai braukti pro šalį. Kai stovi ženklas su balta horizontalia juosta, iš tokios gatvės gali išvažiuoti kokia nors transporto priemonė ir į tai visada būtina atsižvelgti.

Ypač didelis dėmesys kreiptinas į ženklus, draudžiančius sukti dešinę arba į kairę prieš sankryžą. Šį ženklą vairuotojas turi laiku pastebėti. Priešingu atveju jis atsidurs keblioje padėtyje, kai, pasiruošęs sukti, pamatys ženklą, draudžianti tai padaryti.

Priminsime, kad ženklas, draudžiantis sukti j kairę, taip pat neleidžia apsisukti artimiausioje sankryžoje. Ženklas, draudžiantis apsisukti, draudžia šį manevrą ne tik artimiausioje sankryžoje, bet ir kelio ruože tarp ženklo ir sankryžos.

PNEUMATINĖS PADANGOS ATSIRADIMO ISTORIJA

Mūšiuose dalyvavo šimtai tūkstančių tarybinių automobilių

Ypač sunkių ir didelių išbandymų automobiliui teko patirti Didžiojo Tėvynės karo metais. Tarybiniai automobiliai skubiai permesdavo kariuomenės dalinius, neretai ištisas divizijas, nuolat veždavo amuniciją ir ginklus, vilkdavo artilerijos pabūklus, evakuodavo sužeistuosius…

Didžiojo Tėvynės karo metais automobilių gamyklos evakavosi šalies gilumą ir gamino ne tik sunkvežimius bei lengvuosius automobilius. Iš specialių karinių automobilių tuomet labiausiai pasižymėjo garsioji „Katiuša”. Šis reaktyvinis įrenginys turėjo būti labai mobilus, nes po šūvių salvės pakildavo didžiulis dulkių debesis, išduodantis jo stovėjimo vietą. Sumontavus „Katiušą” ant automobilio, buvo galima greitai kaitalioti pozicijas priešui dar nespėjus susivokti.

„Katiušai” buvo pasirinktas didelio pravažumo triašis sunkvežimis ZIS-6. Po bandymų ir patobulinimų dieną prieš Didįjį Tėvynės karą, 1941 m. birželio 21-ąją, buvo nuspręsta gaminti serijines raketinių artilerijos įrenginių, pavadintą BIVI-13. Kiekvienas raketinis užtaisas po sprogimo išrausdavo 1„5 m gylio ir apie 8 m skersmens duobę, o baterija turėjo septynis tokius raketinius įrenginius, kurie visi vienu metu paleisdavo į priešą 112 raketinių užtaisų. „Katiušos” priešui buvo baisios ne vien savo ugnies galia: jos fašistus smarkiai veikdavo psichiškai. Kai gausybė raketinių užtaisų su jiems būdingu kauksmu it ugninės strėlės imdavo lėkti į jų pozicijas, fašistus apimdavo baimė ir sąmyšis.

Iš viso per Didįjį Tėvynės karą Raudonoji Armija gavo apie 10 tūkstančių „katiušų”, sumontuotų ant įvairių tipų automobilių šasi.

Mūšiuose dalyvavo šimtai tūkstančių tarybinių automobilių. Tarybinei Armijai juos be pertraukų siuntė gamyklos iš užnugario. Karo pabaigoje Tarybinė Armija jau turėjo 664,5 tūkstančio automobilių. Šiame kare patikimai tarnavo sanitariniai automobiliai GAZ-55 ir sanitariniai, autobusai ZIS-165. Sužeistiesiems vežti dažnai buvo naudojamasi ir paprastais autobusais, paimtais tiesiog iš miestų maršrutų. Be to, automobilis ėjo daug papildomų pareigų; ryšininko ir dirbtuvės „ant ratų”, kilnojamosios elektros stoties ir pontoninio tilto… Per ketverius Didžiojo Tėvynės karo metus šalies automobiliai pervežė apie 145 milijonus tonų įvairių krovinių ir nuvažiavo nuotolį, lygų devyniasdešimčiai tūkstančių apsisukimų aplink žemės rutulį.

Automobilių supirkimas Klaipėda ir kituose aplinkiniuose rajonuose.

Šiuo metu kariuomenėje itin didelę reikšmę igyja specialieji automobiliai. Kariuomenėje naudojami automobiliai turi būti labai manevringi, toli važiuoti su vienkartine degalų atsarga, lengvai užsivesti bet kuriuo metų laiku, nereikalauti sudėtingo techninio aptarnavimo ir priežiūros. Jie turi pravažiuoti bet kokiais keliais, lengvai įveikti brastas, įkalnes ir kitokias

Šiuolaikinėje armijoje yra ir galingų automobilių-raketvežių. Tokia mašina, arba kaip neretai sakoma, savaeigis raketinis kompleksas — ne šiaip raketos ir automobilio derinys. Tai — laboratorija ant ratų. Ji aprūpinta sudėtinga radioelektronine ir skaičiavimo aparatūra, užtikrinančia, kad raketa tiksliai pataikys į taikinį už daugelio kilometrų.

Tarybinė Armija dabar turi visiškai naują automobilių tipą — sunkias keturašes mašinas. Šie automobiliai su aštuoniais varomaisiais ratais ir reguliuojamu slėgiu padangose, savo pravažumu nenusileidžia vikšrinėms mašinoms. 500 AG ir galingesni varikliai velka sunkias priekabas su tankais ar raketomis. Ant tokių automobilių yra montuojamos net balistinės strateginės paskirties raketos.

Daugelis žmonių turi vadinamąjį tunelinį regėjimą

Ar privalo posūkyje vairuotojas ką nors daryti dėl to, kad nuvedimo kampas yra mažas arba didelis?

Pirmasis automobilių maratonas Pekinas – Paryžius

Parodęs daug teigiamų savybių lenktynėse, per kurias tekdavo nuvažiuoti ne vieną šimtą kilometrų, išsikovojęs pagarbą ir neblėstantį susidomėjimą, automobilis netrunka pajusti populiarumo „naštą”— smalsiems jo gerbėjams knieti pažinti šios transporto priemonės galimybių ribas, visokeriopai ją išbandyti. Vienas iš labiausiai tam tinkamų būdų — rali (iš anglų k. rally), t. y. kompleksinės sportinės varžybos pagal nustatytą judėjimo režimą: pastoviu greičiu pagal pastovų grafiką ir pan. Paprastai tokios daugiadienės automobilistų lenktynės tampa tikrais maratonais, nes nuvažiuojama keliolika arba keliasdešimt tūkstančių kilometrų.

Pirmąjį automobilių maratoną Pekinas—Paryžius (16 tūkst. kilometrų) 1907 m. ėmėsi organizuoti prancūzų sostinės savaitraštis „Le maten”.

Sumanymas surengti pirmąjį automobilių maratoną iš karto susidūrė su daugybe netikėčiausių sunkumų. Pavyzdžiui, organizatoriams ilgai reikėjo įtikinėti Kinijos valdžią duoti leidimą pervažiuoti kai kurias provincijas: kinai niekaip negalėjo suprasti, kam europiečiams prireikė leistis tokią tolimą ir sunkią kelionę. (Kai kurių provincijų valdininkai buvo net įsitikinę, kad varžybų dalyviai — europiečių šnipai). Be to, maratono dalyvius reikėjo aprūpinti degalais, kad jų užtektų visai trasai. Teko samdytis kupranugarių vilkstines ir mulus benzinui gabenti iš anksto numatytus trasos punktus. Maratono trasa vingiavo Mongolijos aukštumų kalnagūbriais, Transsibiro geležinkeliu arba arti jo (traukinių tada važinėjo nedaug, todėl jų keliu galėjo naudotis ir automobiliai), Rusijos lygumomis ir Vakarų Europos keliais.

Didžiosiose amžiaus varžybose pareiškė norą dalyvauti 25 ekipažai, tačiau dėl didelio 2000 frankų starto mokesčio, kuris ne visiems buvo pagal kišenę, galų gale liko penki dalyviai — keturi prancūzų ir vienas italų ekipažas. Kol buvo atliekami paruošiamieji darbai (vežiojami degalai, sprendžiami diplomatiniai klausimai), varžybų dalyviai ir jų automobiliai išplaukė laivu į Šanchajų, o iš ten traukiniu buvo atgabenti Pekiną.

Superkame automobilius Šiauliuose tokius kaip: Audi, Volkswagen, BMW, Renault, Peugeot, Mercedes Benz, Opel.

Kelias, išvedęs šių sunkių lenktynių dalyvius iš Pekino, iš pradžių buvo neblogas. Sunkumai prasidėjo pasiekus Mongolijos aukštumų kalnagūbrius, kuriais reikėjo nuvažiuoti 1300 kilometrų. Stačiose įkalnėse automobilius teko stumte stumti, o leidžiantis — važiuoti be stabdžių, nes tuo metu jie buvo dar netobuli (greitai perkaisdavo). Kartais tekdavo pasinaudoti kalniečių pagalba ir leistis virvėmis. Be to, kelyje nuolatos pasitaikydavo ir kitokių — akmenų, uolų, nuolaužų, medžių šaknų ir supuvusių lapų sąnašų.

Pirmoji pagalba atsitikus avarijai – kova su laiku

Vairuotojas – automobilių supirkimo priežastis

Minsko automobilių gamyklos pradžia

Kaimyninės Baltarusijos gamyklos dabar gamina trijų skirtingų markių (MAZ, BelAZ, MoAZ) didžia krūvius automobilius: daugiau nei 30 modelių ir modifikacijų sunkvežimius, savivarčius, balninius automobilių vilkikus, miškovežius, kurių keliamoji galia nuo 8 iki 120 tonų. 1975 metais Baltarusijos TSR buvo įkurtas didžia krūvių sunkvežimių gamybos susivienijimas „Belavto AZ”. Jį sudaro 16 automobilių pramonės gamyklų, penki mokslinio tyrimo ir projektavimo institutai.

1944 metais Minsko pietryčių pakraštyje buvusių remonto dirbtuvių vietoje pradėta statyti automobilių gamykla. Darbo sąlygos tada buvo nepaprastai sunkios: Minskas — vien griuvėsiai, trūko darbininkų, kvalifikuotų ir techninių darbuotojų nebuvo gyvenamųjų namų, valgyklų, miesto transporto. Pirmieji automobilių gamyklos statybininkai buvo demobilizuoti kariai, partizanai.

Minsko automobilių gamyklą statyti padėjo visa tarybinė šalis. Iš visų jos kampelių statybą vyko ešelonai su statybinėmis medžiagomis ir įrengimais. Iš Maskvos, Gorkio, Jaroslavlio ir kitų automobilių gamyklų atvyko prityrę specialistai.

1947 m. lapkričio 7 d., švenčiant 30-ąsias Didžiojo Spalio metines, pirmieji penki automobiliai savivarčiai MAZ-205 važiavo šventinėje minskiečių demonstracijos kolonoje. Tarybų Baltarusijos automobilių pramonės galią tarsi simbolizavo ant automobilio kapoto galingas stumbras, vėliau tapęs gamyklos emblema. 1947-1950 metais Minske buvo pagaminti 3825 savivarčiai.

Gamyklos konstruktoriai ir technologai kūrė naujas automobilių modifikacijas. 1951 m. buvo pradėti gaminti sunkvežimiai MAZ-200 su bortiniu kėbulu. Tokie automobiliai tuoj po karo buvo gaminami Jaroslavlio automobilių gamykloje ir vadinosi JAZ¬200.

1951-1958 metais gaminami ir 25 tonų keliamosios galios karjeriniai automobiliai savivarčiai MAZ¬ 525. Vėliau šių didelių savivarčių gamyba buvo perkelta naujai pastatytą Baltarusijos automobilių gamyklą Žodino mieste. Taigi Minsko automobilių gamykloje, be didelėm serijom išleidžiamų sunkvežimių MAZ-200, pirmą kartą mūsų šalyje buvo pradėti gaminti padidinto pravažumo ypač didelės keliamosios galios savivarčiai. Šie baltarusių savivarčiai buvo ypač reikalingi stambiausių šalies hidroelektrinių statybai, taip pat kalnų karjeruose kasant rūdą ,atviru būdu.

1951-1955 metais automobilių MAZ-200 gamyba nuolat didėjo, gerėjo ir jų kokybė. Nuo 1956 metų buvo pradėti serijiniu būdu gaminti automobiliai miškovežiai MAZ-501 su abiem varančiaisiais tiltais, o po metų — padidinto pravažumo sunkvežimiai MAZ-502 su bortine platforma.

Per septynmeti (1959-1965 m.) ši gamykla dar sparčiau vystėsi. Imta projektuoti naujo modelio sunkvežimius MAZ-500 ir ruošiamasi juos gaminti. Šių sunkvežimių komponavimas naujas — vairuotojo kabina įrengiama virš variklio.

Naujieji automobiliai MAZ-500 pasižymėjo daugeliu privalumų: turėjo didesnę keliamąją galią negu MAZ-200, bazė gerokai trumpesnė, jie manevringesni, geriau matėsi kelias. MAZ-500 turėjo elastingą važiuoklę su hidrauliniais teleskopiniais amortizatoriais priekiniame tilte, o vairo mechanizmas hidrostiprintuvą. Erdvi trijų vietų kabina su reguliuojama sėdyne bei speciali vieta miegui teikia daug patogumų vairuotojui. Šildymo ir ventiliacijos sistemos puikiai apšildo ir vėdina MAZ-500 kabiną.

Pagal automobilį MAZ-500 sukurtos modifikacijos: savivartis MAZ-503 ir balninis vilkikas MAZ-504, skirtas vežti puspriekabes iki 20 tonų. Naujo modelio sunkvežimiai MAZ-500 buvo pradėti serijiniu būdu gaminti 1965 metais, o nuo 1966 metų pradžios gamykla gamino tik šiuos sunkvežimius.

REGĖJIMO NAKTĮ FIZIOLOGIJA

VARIKLIO IR VARANČIŲ RATŲ KOMPONUOTĖS

 

Patyręs vairuotojas niekada negeria alkoholio prieš kelionę

Argumentas „man nieko neatsitiks” yra ne tik pagyrūniškas, bet ir lengvabūdiškas, artimas kvailumui.

Patyręs vairuotojas niekada negeria alkoholio prieš kelionę arba jos metu, niekados nepasiduoda jokiems įkalbinėjimams. Jis negeria alkoholinių gėrimų ne vien dėl to, kad tai draudžiama, bet visų pirma dėl to, kad žino pavojų, kuris kyla vairuojant automobilį neblaiviam.

Prieš kelionę ir vairuojant draudžiama vartoti ne tik alkoholinius gėrimus, bet ir kitas priemones, turinčias panašų poveikį, pavyzdžiui, morfiną, kokainą, eterį (narkotikus) ir kt.

Teisminio nagrinėjimo metu vairuotojai, kaltinami vairavę automobilį neblaivūs, beveik visada protestuoja ir pareiškia, kad iš tikrųjų išgėrė tik keletą taurelių, bet… dieną prieš nelaimę.

Tačiau jy kraujo analizės rezultatai visada rodo kitaip.

Todėl geriau iš viso nevartoti alkoholio!

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad išgerti paprasti milteliai galvos skausmui malšinti (turintys fenacetino) nedaro neigiamos įtakos gebėjimui vairuoti automobilį. Net, regis, atvirkščiai, vairuotojui neskaudės galvos ir jis geriau valdys automobilį.

Tačiau taip nėra. Be abejo, mažai kreipiama dėmesio į tai, jog vaistai gali neigiamai veikti vairuotojo sugebėjimus arba netgi visiškai jį diskvalifikuoti. Deja, vaistų įpakavimuose nerašomi tokio pobūdžio perspėjimai:

„Išgėrusiam vaistų negalima vairuoti automobilio… valandų!” Taip pat ne visi gydytojai perspėja savo pacientus apie neigiamą kai kurių vaistų poveikį vairuotojui ir nedraudžia vairuoti automobilio gydymo kurso metu.

Šiam klausimui skirtų negausių leidinių autoriai rašo, kad vairuoto-jai, vartodami vaistus, priklausomai nuo šių rūšies ir cheminės sudėties, gali jausti eilę psichinio ir netgi fiziologinio pobūdžio negalavimų, pavyzdžiui, padidėja jautrumas šviesai ir apakinimui, ypač vakare ir naktį; sumažėja regėjimo laukas; susilpnėja klausos jautrumas; greičiau pavargstama; sulėtėja reakcija; pablogėja gebėjimas tinkamai įvertinti eismo situaciją; sulėtėja judesių greitis, sumažėja gebėjimas įvertinti savo veiksmus ir atidumas; sutrinka pusiausvyra, ima svaigti galva, suima mieguistumas ir bevališkumas, atsiranda traukulių, pasunkinančių vairavimą; iškyla laikino sąmonės netekimo grėsmė ir kt.

Pažymėtina, kad šie neigiami reiškiniai sustiprėja, veikiant alkoholiui.

Jau nekalbant apie tai, kaip pavojinga vairuotojui vartoti tokius visiems žinomus narkotinius preparatus, kaip morfinas ir opiumas, neigiamą įtaką daro ir raminamieji, migdomieji bei nuskausminamieji vaistai (bromuralis, liuminalis, veronalis, adalinas ir kt.).

Regėjimą tikrinant panaudotas atropinas kliudo teisingai nustatyti atstumą, nors vairuotojas to ir nepastebi.

Pavojinga vairuoti automobilį Kaune, pavartojus tokius raminamuosius vaistus, kaip meprobamatas, kuris veikia žmogaus organizmą ilgiau negu 6 val., mažina atidumą, kelia nepagristą linksmumą bei gerą savijautą.

Dėl to dažnai kyla rizikingos eismo situacijos.

Elenijus sumažina aktyvumą, sukelia abejingumą, vairuojant automobilį. Jo išgėręs, vairuotojas sulėtintai ir klaidingai reaguoja į susidariusią pavojingą eismo situaciją.

Preparatai, vartojami nuo hipertoninės ligos, pavyzdžiui, serpazilas, rezerpinas ir kiti, veikia raminančiai, bet sumažina vairuotojo gebėjimą valdyti automobilį. Reikia ypač vengti vartoti tokį preparatą, kaip skopolaminas.

Labai pavojingas vairuotojams preparatas yra insulinas (sergant cukralige). Nedidelis jo dozės viršijimas gali sukelti staigų vairuotojo būklės pasikeitimą, rankų drebėjimą, mieguistumą ir netgi netikėtą užsnūdimą. Kita vertus, pavėlavus išvirkšti į organizmą insulino, galima staigiai prarasti sąmonę. Tai kartais baigiasi tragedija.

Vairuotojo darbo ir poilsio režimas – svarbus dalykas

Įspėjantieji ženklai yra trikampio formos, kurio viena viršūnė nukreipta aukštyn

Įdomūs faktai apie turbinas

Didžioji dalis suaugusių žmonių Lietuvoje vairuoja automobilį. Na jei ir nevairuoja, tai bent jau turi teises, bent jau taip skelbia statistika. Tikriausiai ne paslaptis, kad vyrai automobiliais domisi šiek tiek labiau nei moterys, todėl šis straipsnis labiau tinka vyrams. Žinoma, taip pat yra ir nemažai dailiosios lyties atstovių, kurių aistra yra automobiliai, tad joms šis straipsnis taip pat turėtų būti įdomus. Šiandien kalbėsime apie turbinas. Šį kartą nebandysime išsiaiškinti, kaip veikia turbina ar kaip ją prižiūrėti, aptarsime šiek tiek įdomesnius dalykus, tai yra paminėsime keletą įdomesnių faktų apie turbinas, kuriuos žino toli gražu ne visi. Tačiau tam kad viską suprastumėte turite bent kiek nusimanyti šioje srityje ir būti susipažinusiems su turbinos veikimo principu, nes priešingu atveju pateikta informacija jums gali nieko nereikšti.

Kokie faktai apie turbinas?

Taigi, pradedant, galima paminėti vieną išties iškalbingą faktą. Normalaus dydžio turbina, esant vidutinėms variklio apsukoms, vos per vieną minutę prapumpuoja šiek tiek mažiau nei keturis kubinius metrus oro. Dėl tokio didelio intensyvumo turbina privalo būti labai kruopščiai sumontuota, nes esant bent kokiems nukrypimams, atliekant tokį didelį darbą turbina gali sugesti, o tokiu atveju turbinų remontas, kuris pareikalaus labai daug išlaidų, bus neišvengiamas. Dar vienas įdomus faktas yra tas, jog neretai dyzeliniuose varikliuose, viena iš turbinos dalių įkaista net iki 700-900 laipsnių temperatūros. Benzininiuose automobiliuose temperatūra būna net keliais šimtais laipsnių aukštesnė ir tuomet kyla išsilydimo grėsmė, nes prie tokios temperatūros išsilydo netgi stiklas. Dėl šios priežasties, turbinos dažniausiai montuojamos dyzelininiuose automobiliuose, nes priešingu atveju, turbinų remontas  būtų reikalingas nuolatos, nes turbinos gedimo rizika padidėtų kelis kartus. Taip pat verta paminėti ir tai, jog turbinos rotoriai apsisuka netgi iki 200 tūkst. kartų per minutę, o neretai ir dar sparčiau. Jei šie skaičiai jums nieko nesako, tuomet palyginimui galima paimti reaktyvinį lėktuvą, kurio turbinos apsukos yra kelis šimtus kartų mažesnės.
Taigi, tiek šį kartą įdomių faktų apie turbinas. Iš jų darosi aišku, kad turbina dirba labai dideliu pajėgumu bei labai sparčiai. Todėl nenuostabu, jog taip dažnai genda ir turbinų remontas yra gan dažnai servisuose atliekama paslauga.

Draugai iš Alytaus teikia automobilių supirkimas Alytuje paslaugas.

E. Petrovas nusipirko tokį seną ir prabangų automobilį

I. lifo ir E. Petrovo —„parodymais”, nustatyti prabangaus automobilio išleidimo metus, jo išorę, markę. Bet jeigu detektyvui reikia surasti automobilį, tai mums — iš naujo jj sukonstruoti ir pagaminti, kad vėl galėtų vežioti keleivius.

Veikiančios „Antilopės gnu” reikėjo filmavimui. Nutarta ją sukurti. Sia proga man feko jdomus detektyvo konstruktoriaus vaidmuo.

Kokie gi duomenys man buvo pateikti? Cituoju juos (sutrumpintai) iš kny­gos ir pabraukiu tai, kas svarbu.

„… jis atsitiktinai nusipirko tokį seną ir prabangų automobilj, kad, jj pamatęs preky­vietėje, galėjai pagalvoti, jog likviduotas automobilių muziejus. Su mašina teko ilgai vargti… Remonto darbus vainikavo mašinos nudažymas žalia it driežas spalva. Mašinos veislė buvo nežinoma, bet Adamas Kazimirovičius tvirtino, kad tai „Loren-Ditrich”. Kaip jrodymą jis pritaisė prie mašinos ra­diatoriaus varinę lentelę su Loren-Ditrich gamyklos ženklu”.

Dar keletas paliudijimą. „Trisdešimt kilometrų „Antilopė” nuvažiavo per pusantros valandos…” „Tipendamas Panikovskis jsitvėrė j kėbulą; paskui pilvu užgulė bortą, isirito j mašiną, kaip plaukikas j valtj…” „Balaganovas paspaudė sirenos kriaušę, ir iš varinės dūdelės išsiveržė senoviniai, linksmi, staigiai nutrūkstą garsai: „Matčišas — puikus šokis…” „Antilopė”… nudūmė tolyn, supdamasi lyg laidotuvių vežimas…” ,,…Panikovskis nugara atsirėmė j automobilio ratą…” „Kozlevičius atidarė duslintuvą, ir mašina paleido mėlyną dūrną valktj…” „Jis pakeitė visą keturią ratą kameras ir protekto­rius…” ,,…Mašina trūktelėjo pirmyn, ir pro atsidariusias dureles iškrito Bala­ganovas”. „Blyškial šviesdama tibintais, pro užvažiuojarn4j4 namą vartus iš­važiavo „Antilopė”.

lr pabaigai: „Antilopės” neliko

lr pabaigai: „Antilopės” neliko. Ant kelio mėtėsi netvarkinga krūva nuo­laužą: stūmoklis, pagalvėlės, lingės. Variniai vamzdeliai blizgėjo mėnesie­noje. Sulūžęs kėbulas nulėkė j griovj… Grandinė, kaip gyvatė, įšliaužė j pra­vėžą…”

Džiaugiuos, kad techninio mašinos aprašymo štrichai labai tikslūs, nes mano užduotis palengvėja. Ir dar vienas, mano manymu, esminis štrichas. „Antilopė” nė karto nepavadinta automašina, tik automobiliu arba tiesiog mašina. Paseksime šiuo geru pavyzdžiu. Zodžio „automašina” tikras automo­bilistas niekada nevartoja, nors gyvojoje kalboje, net spaudoje, jis kai kada pasitaiko.

0 dabar — prie reikalo. Sujungsime štrichus j visumą ir jsivaizduosime mus dominantj automobilj.

Jeigu j ratą atsiremia nugara, vadinasi, jis didelis. Jeigu j kėbulą reikia ristis per bortą, vadinasi, nėra šonini4 durą. O pro kokias duris išvirto Bala­ganovas? Visi duomenys byloja, kad pro duris, esančias užpakalinėje kėbulo sienelėje. O kėbulai su tokiomis durimis, vadinamieji „tono” (prancūziškai fonneau — statinė), buvo paplitę šio amžiaus pradžioje. Užpakalinės sėdy­nės buvo ties ašimi; prie grindą jas fvirtino ant šarnyr4. Pasisukdamos jos atstodavo suveriamas duris. Kai kuri4 konstrukcij4 mašinose sukinėjosi ir ša­lia šoferio esanti sėdynė. Užtekdavo blogai uždaryti šias „duris”, ir keleivis su visa sėdyne išvažiuodavo iš kėbulo ir, netekęs pamato, iškrisdavo ant kelio.

Taigi, trumpa ratą bazė (atstumas tarp priekini4 ir užpakalini4 rat4 ašią), dideli ratai (tačiau jau su pneumatinėmis padangomis), kėbulas „tono” tipo.

šaltinis: Trisdešimties prabangių ir originalų automobilių kolekcija

Paslaugos: automobilių supirkimas šiauliuose

Drezdeno automobilių muziejus – automobilų supirkėjų įspūdžiai

Automobilių – mašinų supirkėjai lankėsi Drezdene. Atvykę atgal į savo miestą – Panevėžį, pasidalino savo įspūdžiais. Matė daug ir visko, kas susiję su automobiliais. Jie pabrėžė, kad tokų automobilių supirkti neįmanoma, tuolabiau mūsų krašte. Taigi ką jie papasakojo iš savo nuostabios kelionės.

Drezdenas

Drezdenas — dailės, muzikinio ir teatrinio gyvenimo centras — garsus ir transporto muziejumi, kurio ekspozicija supažindina lankytojus su visų rūšių transporto istorija. Iš socialistinių šalių antrą tokį muziejų turi Budapeštas.

Drezdeno transporto muziejus įsikūręs Johanneume — sename renesanso stiliaus pastate, kuriame 1586 m. buvo kunigaikščio arklidės. Augusto Didžiojo Iaikais čia veikė Paveikslų galerija, o nuo 1887-ųjų prisiglaudė istorijos muziejus. Paskutinis karas neaplenkė šio įspūdingo pastato, bet atstačius jis vėl atgavo savo grakščius kontūrus ir išvaizdą.

Transporto muziejus

Šiandieninio Drezdeno transporto muziejaus pirmtakas Saksonijos geležinkelio muziejus, įkurtas taip pat Drezdene 1877 m. Kai 1952 m. duris atvėrė Drezdeno aukštoji transporto mokykla, buvo nutarta įkurti visų transporto rūšin muziejų, bet tam reikėjo tinkamų patalpų. Todėl 1955 m. miesto taryba aukštajai transporto mokyklai perdavė istorinį „Johanneumą”. 1956-aisiais, miesto 750 metų jubiliejaus proga, buvo atidaryta pirmoji pastovi muziejaus ekspozicija. Kasmet jos plotas plečiasi: užbaigus statybą ji užims 5000 kv. metrų. Dabar Drezdeno transporto muziejus turi 5 skyrius: geležinkelio, automobilių, laivybos, miestų transporto, ir aviacijos.

Šis muziejus yra vienas didžiausių specialiu technikos muziejų ne tik Vokietijos Demokratinėje Respublikoje, bet ir Europoje. Jo fonduose sukauptos kolekcijos ir pastovi ekspozicija teikia daug informacijos apie šiuolaikinį transportą ir jo istoriją. Daugybė eksponatų — originalų, modelių, dalin, nuotraukų ir stendų — parodo įvairių transporto rūšių kitimo ir tobulėjimo kelią. Paaiškinimai akivaizdžiai liudija, kad daugelį specialių techninių pakeitimų transporto priemonėse lėmė bendrosios ekonominės raidos tendencijos. Taigi lankytojas netrunka įsitikinti, kad transportas — be galo svarbi liaudies ūkio šaka.

Muziejaus veiklos metai

Pirmieji Drezdeno muziejaus veiklos metai buvo skirti eksponatų ieškojimui ir kaupimui. Iš 1887 m. įkurto ir iki 1945 m. Drezdeno Noištato stoties patalpose veikusio Saksonijos geležinkelio muziejaus buvo galima perimti nedaug eksponatų, nes per Antrąjį pasaulinį karą labai daug jų dingo. Nuo pat muziejaus atidarymo jo skyriai nuolat plečiami. Susipažinti su istoriniais ir aktualiais transporto klausimais galima viešojoje bibliotekoje ir skaitykloje, o archyve apžiūrėti naudotus bilietus, traukinių judėjimo tvarkaraščius, brėžinius ir pan.

Pastovi automobilių skyriaus ekspozicija užima dvi sales. Skyriaus centre įrengtas kiemas, kuriame Eksponuojama 17 pirmųjų automobilių originalų. trys dideli ekspozicijos stendai parodo visą ilgą ir sudėtingą techninės minties evoliuciją nuo pirmojo „Oto variklio” („Otto—Motor”) iki šiuolaikinio techniškai tobulo automobilio. Pirmųjų Vokietijos automobilių kūrėjų — N. A. Oto, K. Benco, G. Daimlerio, V. Maibacho, R. Dizelio portretai puošia vienos skyriaus salės sieną. Vertingiausi automobilių skyriaus eksponatai — Oto dujinis 2–3 AG variklis, Daimlerio ir Maibacho sukurtas mažas pajėgus benzino variklis, triratis K. Benco automobilis su benzininiu varikliu, pagamintas 1885 m. Iš kitų automobilių skyriuje eksponuojamų karietos tipo mašinų galima paminėti „Benz-Viktorie-Kutsche”, su kurta 1894 m. buvo surengta pirmoji ilga kelionė automobiliu iš Libereco į Reimsą.

Eksponuojamos čia ir vėlesnės — patikimesnės ir tvirtesnės mašinos, tarkim, „Tourenwagen Benz-Phaeton” (1911 m.) originalas. Beveik tuo pačiu metu buvo pagaminti limuzinai. Drezdeno muziejus turi daug jų pavyzdžių. Muziejuje taip pat yra du labai įdomūs praėjusio šimtmečio pabaigos sunkvežimių originalai. Tai išlikę vieni pirmųjų pasaulio sunkvežiminų, galėję važiuoti 10 km per val. greičiu.

Šaltinis: mūsų kalbinti automobilių supirkėjai Panevėžyje.

Trisdešimties prabangių ir originalų automobilių kolekcija

Vienoje prabangių automobilių skyriaus šalių demonstruojama trisdešimties originalų kolekcija, atspindinti dviračių istoriją, prasidedančią 1817 m. barono fon Draiso sukurtu dviračiu. 1865 metais dviratis jau turi pedalų pavarą. Vėlesniais laikais, kad dviračiu būtų galima važiuoti greičiau, padidinamas priekinis jo ratas. Ypač dideli priekini ratą turėjo 1875 m. pagamintas dviratis, bet jo ratas nebe medinis, o padarytas iš plieno vamzdžio. Vėliau pasirodė, kad toks didelis priekinis ratas „pavojingas”, ir jo atsisakyta. Sukonstravus užpakalinio rato pavarą su grandine pagaliau buvo sukurtas šiuolaikinio dviračio prototipas.

Atkreipia dėmesį ir du muziejaus motociklai „Megola” buvo 1922 metų technikos šedevras (variklis 5 cilindrų), o motociklu „Bohmerland” galėjo važiuoti trys žmonės (jo ilgis — 2 m 70 cm).

Kas eksponuojama?: nuo prabangaus automobilio iki geležinkelių

Miestų transporto skyriuje eksponuojama daug įvairių susisiekimo priemonių: tramvajai, troleibusai, miesto, priemiesčių ir požeminis geležinkelis, taksi ir kt. Beveik 60 stendų pasakoja miestų transporto raidos istoriją ir aiškina daug specialių klausimų: pavyzdžiui, individualaus ir visuomeninio transporto santykis, tarifų problema ir pan.

Pirmoji visuomeninio miestų transporto priemonė buvo neštuvai, kuriais, už atitinkamą atlyginimą jau XVIII a. pradžioje (Leipcige, pavyzdžiui, nuo 1703 aptarnaujami privilegijuoti asmenys. Praėjo dar beveik 200 metų, kol buvo sukurtas elektrinis tramvajus. Kadangi iki šiol tramvajai miestų visuomeniniame transporte užima svarbią vietą, jų pavyzdžiai yra šio skyriaus ekspozicijos centre. Seniausią išlikusi arklio tramvajų pagamino „Vokietijos tramvajų kompanijos” firma 1886 m. Drezdene. Sis mažas vieno arklio traukiamas tramvajus yra 6,10 m ilgio, jame telpa 28 žmonės. Eksponuojamas taip pat 1889 m. „Berlyno Didžiojo geležinkelio” vagonas. šis dviem arkliais kinkomas dviaukštis vagonas yra 7,80 m ilgio, turi 52 vietas.

Pasak Drezdeno muziejaus direktorės Christos Gartner, transporto muziejai dabar atlieka dvigubą darbą: pagrindinė jų veiklos sfera kolekcionavimas bei mokslo tiriamasis darbas, o šalutinė — švietimas ir propaganda.

Drezdeno transporto muziejus ir jame esantys prabangūs automobiliai

Drezdeno transporto muziejus gausiai lankomas: čia sutiksime įvairaus amžiaus lankytojų, pavienių, asmenų ir šeimų, ekskursijų, VDR ir užsieniečių. Didelį jo populiarumą iškalbingai liudija skaičiai: 1959 m. užregistruota 42 000 lankytojų, o 1981 ir 1982 — po 470 000.

Tarp daugybės naujų mašinų šiandien vis rečiau bepasirodantys senieji, prieš 40–50 metų pagaminti prabangūs automobiliai, dažniausiai Sukelia praeivių šypseną, Kai kurių automobilistų nuomone, tokiems prabangiems automobiliams iš viso ne vieta šiuolaikinio veržlaus transporto sraute.

Visiškai priešingai galvoja dabar pasaulyje daug kur susikūrusiai senovinių automobilių klubų nariai. Anot jų, kiekvienas automobilio modelis, kaip ir bet kuri kita mašina ar mechanizmas, — daugelio žmonių kūrybinio techninio darbo rezultatas, „technikos šedevras”, ir yra ne mažiau vertingas, kaip ir bet kuris garsus meno kūrinys, turi istorinę vertę.