Drezdeno automobilių muziejus – automobilų supirkėjų įspūdžiai

Automobilių – mašinų supirkėjai lankėsi Drezdene. Atvykę atgal į savo miestą – Panevėžį, pasidalino savo įspūdžiais. Matė daug ir visko, kas susiję su automobiliais. Jie pabrėžė, kad tokų automobilių supirkti neįmanoma, tuolabiau mūsų krašte. Taigi ką jie papasakojo iš savo nuostabios kelionės.

Drezdenas

Drezdenas — dailės, muzikinio ir teatrinio gyvenimo centras — garsus ir transporto muziejumi, kurio ekspozicija supažindina lankytojus su visų rūšių transporto istorija. Iš socialistinių šalių antrą tokį muziejų turi Budapeštas.

Drezdeno transporto muziejus įsikūręs Johanneume — sename renesanso stiliaus pastate, kuriame 1586 m. buvo kunigaikščio arklidės. Augusto Didžiojo Iaikais čia veikė Paveikslų galerija, o nuo 1887-ųjų prisiglaudė istorijos muziejus. Paskutinis karas neaplenkė šio įspūdingo pastato, bet atstačius jis vėl atgavo savo grakščius kontūrus ir išvaizdą.

Transporto muziejus

Šiandieninio Drezdeno transporto muziejaus pirmtakas Saksonijos geležinkelio muziejus, įkurtas taip pat Drezdene 1877 m. Kai 1952 m. duris atvėrė Drezdeno aukštoji transporto mokykla, buvo nutarta įkurti visų transporto rūšin muziejų, bet tam reikėjo tinkamų patalpų. Todėl 1955 m. miesto taryba aukštajai transporto mokyklai perdavė istorinį „Johanneumą”. 1956-aisiais, miesto 750 metų jubiliejaus proga, buvo atidaryta pirmoji pastovi muziejaus ekspozicija. Kasmet jos plotas plečiasi: užbaigus statybą ji užims 5000 kv. metrų. Dabar Drezdeno transporto muziejus turi 5 skyrius: geležinkelio, automobilių, laivybos, miestų transporto, ir aviacijos.

Šis muziejus yra vienas didžiausių specialiu technikos muziejų ne tik Vokietijos Demokratinėje Respublikoje, bet ir Europoje. Jo fonduose sukauptos kolekcijos ir pastovi ekspozicija teikia daug informacijos apie šiuolaikinį transportą ir jo istoriją. Daugybė eksponatų — originalų, modelių, dalin, nuotraukų ir stendų — parodo įvairių transporto rūšių kitimo ir tobulėjimo kelią. Paaiškinimai akivaizdžiai liudija, kad daugelį specialių techninių pakeitimų transporto priemonėse lėmė bendrosios ekonominės raidos tendencijos. Taigi lankytojas netrunka įsitikinti, kad transportas — be galo svarbi liaudies ūkio šaka.

Muziejaus veiklos metai

Pirmieji Drezdeno muziejaus veiklos metai buvo skirti eksponatų ieškojimui ir kaupimui. Iš 1887 m. įkurto ir iki 1945 m. Drezdeno Noištato stoties patalpose veikusio Saksonijos geležinkelio muziejaus buvo galima perimti nedaug eksponatų, nes per Antrąjį pasaulinį karą labai daug jų dingo. Nuo pat muziejaus atidarymo jo skyriai nuolat plečiami. Susipažinti su istoriniais ir aktualiais transporto klausimais galima viešojoje bibliotekoje ir skaitykloje, o archyve apžiūrėti naudotus bilietus, traukinių judėjimo tvarkaraščius, brėžinius ir pan.

Pastovi automobilių skyriaus ekspozicija užima dvi sales. Skyriaus centre įrengtas kiemas, kuriame Eksponuojama 17 pirmųjų automobilių originalų. trys dideli ekspozicijos stendai parodo visą ilgą ir sudėtingą techninės minties evoliuciją nuo pirmojo „Oto variklio” („Otto—Motor”) iki šiuolaikinio techniškai tobulo automobilio. Pirmųjų Vokietijos automobilių kūrėjų — N. A. Oto, K. Benco, G. Daimlerio, V. Maibacho, R. Dizelio portretai puošia vienos skyriaus salės sieną. Vertingiausi automobilių skyriaus eksponatai — Oto dujinis 2–3 AG variklis, Daimlerio ir Maibacho sukurtas mažas pajėgus benzino variklis, triratis K. Benco automobilis su benzininiu varikliu, pagamintas 1885 m. Iš kitų automobilių skyriuje eksponuojamų karietos tipo mašinų galima paminėti „Benz-Viktorie-Kutsche”, su kurta 1894 m. buvo surengta pirmoji ilga kelionė automobiliu iš Libereco į Reimsą.

Eksponuojamos čia ir vėlesnės — patikimesnės ir tvirtesnės mašinos, tarkim, „Tourenwagen Benz-Phaeton” (1911 m.) originalas. Beveik tuo pačiu metu buvo pagaminti limuzinai. Drezdeno muziejus turi daug jų pavyzdžių. Muziejuje taip pat yra du labai įdomūs praėjusio šimtmečio pabaigos sunkvežimių originalai. Tai išlikę vieni pirmųjų pasaulio sunkvežiminų, galėję važiuoti 10 km per val. greičiu.

Šaltinis: mūsų kalbinti automobilių supirkėjai Panevėžyje.

Trisdešimties prabangių ir originalų automobilių kolekcija

Vienoje prabangių automobilių skyriaus šalių demonstruojama trisdešimties originalų kolekcija, atspindinti dviračių istoriją, prasidedančią 1817 m. barono fon Draiso sukurtu dviračiu. 1865 metais dviratis jau turi pedalų pavarą. Vėlesniais laikais, kad dviračiu būtų galima važiuoti greičiau, padidinamas priekinis jo ratas. Ypač dideli priekini ratą turėjo 1875 m. pagamintas dviratis, bet jo ratas nebe medinis, o padarytas iš plieno vamzdžio. Vėliau pasirodė, kad toks didelis priekinis ratas „pavojingas”, ir jo atsisakyta. Sukonstravus užpakalinio rato pavarą su grandine pagaliau buvo sukurtas šiuolaikinio dviračio prototipas.

Atkreipia dėmesį ir du muziejaus motociklai „Megola” buvo 1922 metų technikos šedevras (variklis 5 cilindrų), o motociklu „Bohmerland” galėjo važiuoti trys žmonės (jo ilgis — 2 m 70 cm).

Kas eksponuojama?: nuo prabangaus automobilio iki geležinkelių

Miestų transporto skyriuje eksponuojama daug įvairių susisiekimo priemonių: tramvajai, troleibusai, miesto, priemiesčių ir požeminis geležinkelis, taksi ir kt. Beveik 60 stendų pasakoja miestų transporto raidos istoriją ir aiškina daug specialių klausimų: pavyzdžiui, individualaus ir visuomeninio transporto santykis, tarifų problema ir pan.

Pirmoji visuomeninio miestų transporto priemonė buvo neštuvai, kuriais, už atitinkamą atlyginimą jau XVIII a. pradžioje (Leipcige, pavyzdžiui, nuo 1703 aptarnaujami privilegijuoti asmenys. Praėjo dar beveik 200 metų, kol buvo sukurtas elektrinis tramvajus. Kadangi iki šiol tramvajai miestų visuomeniniame transporte užima svarbią vietą, jų pavyzdžiai yra šio skyriaus ekspozicijos centre. Seniausią išlikusi arklio tramvajų pagamino „Vokietijos tramvajų kompanijos” firma 1886 m. Drezdene. Sis mažas vieno arklio traukiamas tramvajus yra 6,10 m ilgio, jame telpa 28 žmonės. Eksponuojamas taip pat 1889 m. „Berlyno Didžiojo geležinkelio” vagonas. šis dviem arkliais kinkomas dviaukštis vagonas yra 7,80 m ilgio, turi 52 vietas.

Pasak Drezdeno muziejaus direktorės Christos Gartner, transporto muziejai dabar atlieka dvigubą darbą: pagrindinė jų veiklos sfera kolekcionavimas bei mokslo tiriamasis darbas, o šalutinė — švietimas ir propaganda.

Drezdeno transporto muziejus ir jame esantys prabangūs automobiliai

Drezdeno transporto muziejus gausiai lankomas: čia sutiksime įvairaus amžiaus lankytojų, pavienių, asmenų ir šeimų, ekskursijų, VDR ir užsieniečių. Didelį jo populiarumą iškalbingai liudija skaičiai: 1959 m. užregistruota 42 000 lankytojų, o 1981 ir 1982 — po 470 000.

Tarp daugybės naujų mašinų šiandien vis rečiau bepasirodantys senieji, prieš 40–50 metų pagaminti prabangūs automobiliai, dažniausiai Sukelia praeivių šypseną, Kai kurių automobilistų nuomone, tokiems prabangiems automobiliams iš viso ne vieta šiuolaikinio veržlaus transporto sraute.

Visiškai priešingai galvoja dabar pasaulyje daug kur susikūrusiai senovinių automobilių klubų nariai. Anot jų, kiekvienas automobilio modelis, kaip ir bet kuri kita mašina ar mechanizmas, — daugelio žmonių kūrybinio techninio darbo rezultatas, „technikos šedevras”, ir yra ne mažiau vertingas, kaip ir bet kuris garsus meno kūrinys, turi istorinę vertę.