Įdomūs faktai apie turbinas

Didžioji dalis suaugusių žmonių Lietuvoje vairuoja automobilį. Na jei ir nevairuoja, tai bent jau turi teises, bent jau taip skelbia statistika. Tikriausiai ne paslaptis, kad vyrai automobiliais domisi šiek tiek labiau nei moterys, todėl šis straipsnis labiau tinka vyrams. Žinoma, taip pat yra ir nemažai dailiosios lyties atstovių, kurių aistra yra automobiliai, tad joms šis straipsnis taip pat turėtų būti įdomus. Šiandien kalbėsime apie turbinas. Šį kartą nebandysime išsiaiškinti, kaip veikia turbina ar kaip ją prižiūrėti, aptarsime šiek tiek įdomesnius dalykus, tai yra paminėsime keletą įdomesnių faktų apie turbinas, kuriuos žino toli gražu ne visi. Tačiau tam kad viską suprastumėte turite bent kiek nusimanyti šioje srityje ir būti susipažinusiems su turbinos veikimo principu, nes priešingu atveju pateikta informacija jums gali nieko nereikšti.

Kokie faktai apie turbinas?

Taigi, pradedant, galima paminėti vieną išties iškalbingą faktą. Normalaus dydžio turbina, esant vidutinėms variklio apsukoms, vos per vieną minutę prapumpuoja šiek tiek mažiau nei keturis kubinius metrus oro. Dėl tokio didelio intensyvumo turbina privalo būti labai kruopščiai sumontuota, nes esant bent kokiems nukrypimams, atliekant tokį didelį darbą turbina gali sugesti, o tokiu atveju turbinų remontas, kuris pareikalaus labai daug išlaidų, bus neišvengiamas. Dar vienas įdomus faktas yra tas, jog neretai dyzeliniuose varikliuose, viena iš turbinos dalių įkaista net iki 700-900 laipsnių temperatūros. Benzininiuose automobiliuose temperatūra būna net keliais šimtais laipsnių aukštesnė ir tuomet kyla išsilydimo grėsmė, nes prie tokios temperatūros išsilydo netgi stiklas. Dėl šios priežasties, turbinos dažniausiai montuojamos dyzelininiuose automobiliuose, nes priešingu atveju, turbinų remontas  būtų reikalingas nuolatos, nes turbinos gedimo rizika padidėtų kelis kartus. Taip pat verta paminėti ir tai, jog turbinos rotoriai apsisuka netgi iki 200 tūkst. kartų per minutę, o neretai ir dar sparčiau. Jei šie skaičiai jums nieko nesako, tuomet palyginimui galima paimti reaktyvinį lėktuvą, kurio turbinos apsukos yra kelis šimtus kartų mažesnės.
Taigi, tiek šį kartą įdomių faktų apie turbinas. Iš jų darosi aišku, kad turbina dirba labai dideliu pajėgumu bei labai sparčiai. Todėl nenuostabu, jog taip dažnai genda ir turbinų remontas yra gan dažnai servisuose atliekama paslauga.

Draugai iš Alytaus teikia automobilių supirkimas Alytuje paslaugas.

E. Petrovas nusipirko tokį seną ir prabangų automobilį

I. lifo ir E. Petrovo —„parodymais”, nustatyti prabangaus automobilio išleidimo metus, jo išorę, markę. Bet jeigu detektyvui reikia surasti automobilį, tai mums — iš naujo jj sukonstruoti ir pagaminti, kad vėl galėtų vežioti keleivius.

Veikiančios „Antilopės gnu” reikėjo filmavimui. Nutarta ją sukurti. Sia proga man feko jdomus detektyvo konstruktoriaus vaidmuo.

Kokie gi duomenys man buvo pateikti? Cituoju juos (sutrumpintai) iš kny­gos ir pabraukiu tai, kas svarbu.

„… jis atsitiktinai nusipirko tokį seną ir prabangų automobilj, kad, jj pamatęs preky­vietėje, galėjai pagalvoti, jog likviduotas automobilių muziejus. Su mašina teko ilgai vargti… Remonto darbus vainikavo mašinos nudažymas žalia it driežas spalva. Mašinos veislė buvo nežinoma, bet Adamas Kazimirovičius tvirtino, kad tai „Loren-Ditrich”. Kaip jrodymą jis pritaisė prie mašinos ra­diatoriaus varinę lentelę su Loren-Ditrich gamyklos ženklu”.

Dar keletas paliudijimą. „Trisdešimt kilometrų „Antilopė” nuvažiavo per pusantros valandos…” „Tipendamas Panikovskis jsitvėrė j kėbulą; paskui pilvu užgulė bortą, isirito j mašiną, kaip plaukikas j valtj…” „Balaganovas paspaudė sirenos kriaušę, ir iš varinės dūdelės išsiveržė senoviniai, linksmi, staigiai nutrūkstą garsai: „Matčišas — puikus šokis…” „Antilopė”… nudūmė tolyn, supdamasi lyg laidotuvių vežimas…” ,,…Panikovskis nugara atsirėmė j automobilio ratą…” „Kozlevičius atidarė duslintuvą, ir mašina paleido mėlyną dūrną valktj…” „Jis pakeitė visą keturią ratą kameras ir protekto­rius…” ,,…Mašina trūktelėjo pirmyn, ir pro atsidariusias dureles iškrito Bala­ganovas”. „Blyškial šviesdama tibintais, pro užvažiuojarn4j4 namą vartus iš­važiavo „Antilopė”.

lr pabaigai: „Antilopės” neliko

lr pabaigai: „Antilopės” neliko. Ant kelio mėtėsi netvarkinga krūva nuo­laužą: stūmoklis, pagalvėlės, lingės. Variniai vamzdeliai blizgėjo mėnesie­noje. Sulūžęs kėbulas nulėkė j griovj… Grandinė, kaip gyvatė, įšliaužė j pra­vėžą…”

Džiaugiuos, kad techninio mašinos aprašymo štrichai labai tikslūs, nes mano užduotis palengvėja. Ir dar vienas, mano manymu, esminis štrichas. „Antilopė” nė karto nepavadinta automašina, tik automobiliu arba tiesiog mašina. Paseksime šiuo geru pavyzdžiu. Zodžio „automašina” tikras automo­bilistas niekada nevartoja, nors gyvojoje kalboje, net spaudoje, jis kai kada pasitaiko.

0 dabar — prie reikalo. Sujungsime štrichus j visumą ir jsivaizduosime mus dominantj automobilj.

Jeigu j ratą atsiremia nugara, vadinasi, jis didelis. Jeigu j kėbulą reikia ristis per bortą, vadinasi, nėra šonini4 durą. O pro kokias duris išvirto Bala­ganovas? Visi duomenys byloja, kad pro duris, esančias užpakalinėje kėbulo sienelėje. O kėbulai su tokiomis durimis, vadinamieji „tono” (prancūziškai fonneau — statinė), buvo paplitę šio amžiaus pradžioje. Užpakalinės sėdy­nės buvo ties ašimi; prie grindą jas fvirtino ant šarnyr4. Pasisukdamos jos atstodavo suveriamas duris. Kai kuri4 konstrukcij4 mašinose sukinėjosi ir ša­lia šoferio esanti sėdynė. Užtekdavo blogai uždaryti šias „duris”, ir keleivis su visa sėdyne išvažiuodavo iš kėbulo ir, netekęs pamato, iškrisdavo ant kelio.

Taigi, trumpa ratą bazė (atstumas tarp priekini4 ir užpakalini4 rat4 ašią), dideli ratai (tačiau jau su pneumatinėmis padangomis), kėbulas „tono” tipo.

šaltinis: Trisdešimties prabangių ir originalų automobilių kolekcija

Paslaugos: automobilių supirkimas šiauliuose