Mūšiuose dalyvavo šimtai tūkstančių tarybinių automobilių

Ypač sunkių ir didelių išbandymų automobiliui teko patirti Didžiojo Tėvynės karo metais. Tarybiniai automobiliai skubiai permesdavo kariuomenės dalinius, neretai ištisas divizijas, nuolat veždavo amuniciją ir ginklus, vilkdavo artilerijos pabūklus, evakuodavo sužeistuosius…

Didžiojo Tėvynės karo metais automobilių gamyklos evakavosi šalies gilumą ir gamino ne tik sunkvežimius bei lengvuosius automobilius. Iš specialių karinių automobilių tuomet labiausiai pasižymėjo garsioji „Katiuša”. Šis reaktyvinis įrenginys turėjo būti labai mobilus, nes po šūvių salvės pakildavo didžiulis dulkių debesis, išduodantis jo stovėjimo vietą. Sumontavus „Katiušą” ant automobilio, buvo galima greitai kaitalioti pozicijas priešui dar nespėjus susivokti.

„Katiušai” buvo pasirinktas didelio pravažumo triašis sunkvežimis ZIS-6. Po bandymų ir patobulinimų dieną prieš Didįjį Tėvynės karą, 1941 m. birželio 21-ąją, buvo nuspręsta gaminti serijines raketinių artilerijos įrenginių, pavadintą BIVI-13. Kiekvienas raketinis užtaisas po sprogimo išrausdavo 1„5 m gylio ir apie 8 m skersmens duobę, o baterija turėjo septynis tokius raketinius įrenginius, kurie visi vienu metu paleisdavo į priešą 112 raketinių užtaisų. „Katiušos” priešui buvo baisios ne vien savo ugnies galia: jos fašistus smarkiai veikdavo psichiškai. Kai gausybė raketinių užtaisų su jiems būdingu kauksmu it ugninės strėlės imdavo lėkti į jų pozicijas, fašistus apimdavo baimė ir sąmyšis.

Iš viso per Didįjį Tėvynės karą Raudonoji Armija gavo apie 10 tūkstančių „katiušų”, sumontuotų ant įvairių tipų automobilių šasi.

Mūšiuose dalyvavo šimtai tūkstančių tarybinių automobilių. Tarybinei Armijai juos be pertraukų siuntė gamyklos iš užnugario. Karo pabaigoje Tarybinė Armija jau turėjo 664,5 tūkstančio automobilių. Šiame kare patikimai tarnavo sanitariniai automobiliai GAZ-55 ir sanitariniai, autobusai ZIS-165. Sužeistiesiems vežti dažnai buvo naudojamasi ir paprastais autobusais, paimtais tiesiog iš miestų maršrutų. Be to, automobilis ėjo daug papildomų pareigų; ryšininko ir dirbtuvės „ant ratų”, kilnojamosios elektros stoties ir pontoninio tilto… Per ketverius Didžiojo Tėvynės karo metus šalies automobiliai pervežė apie 145 milijonus tonų įvairių krovinių ir nuvažiavo nuotolį, lygų devyniasdešimčiai tūkstančių apsisukimų aplink žemės rutulį.

Automobilių supirkimas Klaipėda ir kituose aplinkiniuose rajonuose.

Šiuo metu kariuomenėje itin didelę reikšmę igyja specialieji automobiliai. Kariuomenėje naudojami automobiliai turi būti labai manevringi, toli važiuoti su vienkartine degalų atsarga, lengvai užsivesti bet kuriuo metų laiku, nereikalauti sudėtingo techninio aptarnavimo ir priežiūros. Jie turi pravažiuoti bet kokiais keliais, lengvai įveikti brastas, įkalnes ir kitokias

Šiuolaikinėje armijoje yra ir galingų automobilių-raketvežių. Tokia mašina, arba kaip neretai sakoma, savaeigis raketinis kompleksas — ne šiaip raketos ir automobilio derinys. Tai — laboratorija ant ratų. Ji aprūpinta sudėtinga radioelektronine ir skaičiavimo aparatūra, užtikrinančia, kad raketa tiksliai pataikys į taikinį už daugelio kilometrų.

Tarybinė Armija dabar turi visiškai naują automobilių tipą — sunkias keturašes mašinas. Šie automobiliai su aštuoniais varomaisiais ratais ir reguliuojamu slėgiu padangose, savo pravažumu nenusileidžia vikšrinėms mašinoms. 500 AG ir galingesni varikliai velka sunkias priekabas su tankais ar raketomis. Ant tokių automobilių yra montuojamos net balistinės strateginės paskirties raketos.

Daugelis žmonių turi vadinamąjį tunelinį regėjimą

Ar privalo posūkyje vairuotojas ką nors daryti dėl to, kad nuvedimo kampas yra mažas arba didelis?