Ženklai, draudžiantys stovėti arba sustoti

Ženklai, draudžiantys stovėti arba sustoti, negalioja visuomeninio transporto priemonėms arba autobusams, sustojantiems tam tikrose vietose.

Nurodyti ženklai kitaip galioja kelyje su vienos krypties eismu. Čia ženklas galioj a tik toje kelio pusėje, kurioje jis stovi. Jeigu kitoje pusėje tokio ženklo nėra, vairuotojas gali ten pastatyti savo automobilį.

Nėra prasmės nagrinėti visų draudžiančiųjų ženklų, nes jų reikšmė suprantama iš simbolių. Tik įsidėmėtina, kad ženklas su lengvojo automobilio vaizdu galioja visiems automobiliams, taigi ir sunkvežimiams, autobusams, vilkikams, motociklams su priekaba (išskyrus dviračius ir kitus motociklus). Ženklas su motociklo atvaizdu galioja tik motociklams be priekabos.

Kai kurie nukreipiantieji ženklai galioja ilgame kelio ruože arba tam tikroje teritorijoje. Pavyzdžiui, greičio ribojimo ženklas, stovintis po ženklu „pagrindinis kelias, einantis šios šalies teritorija”, arba tarptautinis kelias (raudona arba žalia lentelė su dviženkliu to kelio numeriu), galioja visame ruože arba tuo numeriu pažymėtame kelyje iki ribojimą panaikinančio arba leidžiančio kitokį greitį ženklo.

Draudžiantysis ženklas, stovintis po pavadinimų rodykle (prie įvažiavimo į miestą arba gyvenvietę) galioja, jo nepakartojant, visoje to miesto arba gyvenvietės administracinėje teritorijoje. Dažniausiai tokiu būdu pranešami draudimai, liečiantys greičio viršijimą arba garsinius signalus.

Yra draudžiantysis ženklas, kurio forma baltos spalvos skritulys su raudonu apvadu. Jis reiškia, kad įvažiuoti draudžiama visų rūšių transporto priemonėms. Vairuotojas negali važiuoti toliau, negu tas ženklas, netgi ketindamas už jo sustoti arba pasukti. Jeigu įvažiuoti į eismui uždraustą gatvę būtų leidžiama, stovėtų ne draudžiantysis ženklas, o nurodantysis, kuris informuotu, kad įvažiuojama į gatvę, toliau neturinčią išvažiavimo (aklavietė).

Yra ir kitas ženklas, draudžiantis įvažiuoti į kelią su vienos krypties eismu. Tai raudonos spalvos skritulys su balta horizontalia juosta. Koks gi skirtumas tarp šių abiejų ženklų, draudžiančių įvažiuoti? Iš už ženklo, kuriuo eismas draudžiamas (baltas su raudonu apvadu), jokia transporto priemonė negali išlįsti ir vairuotojas gali drąsiai braukti pro šalį. Kai stovi ženklas su balta horizontalia juosta, iš tokios gatvės gali išvažiuoti kokia nors transporto priemonė ir į tai visada būtina atsižvelgti.

Ypač didelis dėmesys kreiptinas į ženklus, draudžiančius sukti dešinę arba į kairę prieš sankryžą. Šį ženklą vairuotojas turi laiku pastebėti. Priešingu atveju jis atsidurs keblioje padėtyje, kai, pasiruošęs sukti, pamatys ženklą, draudžianti tai padaryti.

Priminsime, kad ženklas, draudžiantis sukti j kairę, taip pat neleidžia apsisukti artimiausioje sankryžoje. Ženklas, draudžiantis apsisukti, draudžia šį manevrą ne tik artimiausioje sankryžoje, bet ir kelio ruože tarp ženklo ir sankryžos.

PNEUMATINĖS PADANGOS ATSIRADIMO ISTORIJA